• Proje başvuruları sona ermiştir. Sadece Okul/Kurum Onay işlemleri 24 Ocak 2014 Saat 17.00'a kadar devam edecektir.
İletişim: MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Projeler Grup Başkanlığı
E-mail: tegm_projeler@meb.gov.tr
Tel : +90 312 413 16 05
Fax : +90 312 417 71 08